Nov 15

Cảm nhận bài nội khí của học viên

Em tập bài nội khí trước, ngày 2 lần sáng và tối, mỗi lần khoảng 30 phút Lúc tập bài nội khí nghiêng qua trái -phải ,trước -sau như clip của thầy thì e cảm nhận Vùng huyệt đan điền chuyển động xoay tròn theo và cứng dần lên có... read more →
Nov 15

Bí quyết căn bản tập khí công

A/ Thở đều mọi trạng thái: Gọi là chân nhất hay thân thể hoà hợp âm dương Giúp chân khí tự ngưng Giúp dương thần tự tụ B/tập xong nóng người và khoẻ hẳn: Tiểu châu thiên đi được một vòng ngọc tuyền tiết ra Dương khí phát động C/... read more →
Nov 15

Trạng thái cảm nhận khi tập khí công

5 đoạn cảm nhận 7 đoạn thay đổi xác hình 5 đoạn: 1/tâm động nhiều tĩnh ít 2/tâm tĩnh nhiều động ít 3/tâm động tĩnh bằng nhau 4/tâm tĩnh nhiều động ít lúc đó chỉ để ý 1 cảnh giới 5/tâm tĩnh hẳn Sau đó đến 7 giai đoạn thành... read more →
Nov 15

Thở thai tức là gì?

Thai Tức còn được gọi là «Tề Hô Hấp», «Đan điền hô hấp», nghĩa là không không dùng mũi mồm để thở, nhưng lại hô hấp tựa như bằng rốn, như kiểu thai nhi. Vì thế gọi là Thai Tức. Bão Phác Tử nói: «Được Thai Tức là không hô... read more →
Nov 15

Ba hồn là gì?

Vụ Thành Tử trong ”Thái Vi Linh Thư” viết : “Người ta có ba hồn lần lượt là Sảng Linh (爽 靈), Thai Quang (胎 光), và U Tinh (幽 精)”. Ba hồn này chính là ba bộ phận tổ hợp thành thần khí của con người. Nếu người ta... read more →
Nov 15

Ba đan điền

Theo Sinh học về năng lượng của Trung Quốc, loài người có 3 trung tâm năng lượng quan trong, có vị trí ở giữa lõi cơ thể, nó chứa nguồn năng lượng được tích lũy như cách một viên pin tích điện. 3 vùng trung tâm đó gọi là 3... read more →
May 23

Kỳ kinh bát mạch các mạch phụ thuộc

KỲ KINH BÁT MẠCH (THE EIGHT EXTRAORDINARY VESSELS) Triễn khai chung quanh Thái Cực Trục của cơ thể là ba đan Điền, năm thứ Tinh &Thần, và Kỳ Kinh Bát Mạch. Những hệ thống Khí đó nuôi sống các bộ phận năng động nhất của cơ thể và 12 Kinh... read more →
May 14

Sự phát triển và hoạt động của con người

Sức khỏe con người phải theo tự nhiên như sau: học viên biết để tập dưỡng sinh cho mạnh khỏe: + Đến 10 tuổi thì ngũ tạng bắt đầu ổn định, huyệt khí đã thông, kinh khí mới sinh ra còn nằm ở dưối, nên hay chạy (Nhân sinh thập... read more →
Apr 07
Apr 07