Thở thai tức là gì?

Thai Tức còn được gọi là «Tề Hô Hấp», «Đan điền hô hấp», nghĩa là không không dùng mũi mồm để thở, nhưng lại hô hấp tựa như bằng rốn,... read more →

Ba hồn là gì?

Vụ Thành Tử trong ”Thái Vi Linh Thư” viết : “Người ta có ba hồn lần lượt là Sảng Linh (爽 靈), Thai Quang (胎 光), và U Tinh (幽... read more →

Ba đan điền

Theo Sinh học về năng lượng của Trung Quốc, loài người có 3 trung tâm năng lượng quan trong, có vị trí ở giữa lõi cơ thể, nó chứa nguồn... read more →