Đào tạo

Thông báo lớp khí công Hà nội

Lớp  khí công căn bản

Lớp Khí công chữa bệnh

Thời gian : 04/6 – 10/6/2018

Địa điểm: Tại khu vực Mỹ Đình – Hà nội

Nội dung khí công căn bản:

làm sạch chín khiếu

thu ngoại khí vào kỳ kinh

bế hội âm

án ma pháp tăng vệ khí ngoài da

thông chín khớp hai cách

trạm trang công

khí công chân

khí công tay

khí công cột sống

khí công dịch cân kinh mười hai thức

khí công chữa bệnh:

thu ngoại khí kỳ kinh

bế hội âm

thông chín khiếu và thông vệ khí và chín khớp

vaò chuyên đề chữa bệnh của từng bệnh trước mắt :

bệnh thoái hoá cột sống

bệnh về tim mạch và thận

các bài phù trợ; đi đứng nằm ngồi ngủ trong khí công

tất cả đều có lý thuyết và thực hành

Thầy dạy:  Khí công sư Phí Tường Trúc

Liên hệ đại diện miền Bắc : Mr Chương – 09 44 88 8383 để đóng học phí và nắm chi tiết học tập

Miền Nam: Mss Quỳnh 09 24 51 1508

Học phí : 5.000.000đ/14 giờ/tuần