Đào tạo

Thông báo lớp chuyên đề khí công Hà nội

Lớp chuyên đề khí công: tẩy tủy kinh và bát quái chữa bệnh và tăng cường thận và can khí tuỷ sống chữa bệnh thoái hoá cột sống. Các học viên đả thông qua lớp dịch cân kinh, các học  viên có các bệnh liên quan thận khí can khí và thoái hoá cột sống đều có thể tham gia lớp chuyên đề này.

Thời gian : 11/4 – 22/4/2017

Địa điểm: Tại khu vực Mỹ Đình – Hà nội

Nội dung lý thuyết và thực hành:

Ngày đầu tiên : nói chuyện về khí công và sức khoẻ liên quan đến thận gan và cột sống
Mười ngày học liên tục ngày hai giờ cho mối học viên

Nội dung:

Tẩy tủy đốc mạch kinh và nhâm đốc kinh 7 bài chuyên đề thận khí can khí và tuỷ sống cột sống bảy ngày

Hai ngày nói về bát quái thái cực và vô cực khí công và cột sống/thở đan điền và khí công

Thầy dạy:  Khí công sư Phí Tường Trúc

Liên hệ đại diện miền Bắc : Mr Chương – 09 44 88 8383 để đóng học phí và nắm chi tiết học tập

Miền Nam: Mss Quỳnh 09 24 51 1508

Học phí : 4.500.000/khoá