Dịch cân kinh

Những người kiên trì và thường xuyên luyện tập sẽ khỏi nhiều bệnh. Quá trình tập luyện khí sẽ di chuyển trong cơ thể làm khỏe gân cốt và da thịt tươi nhuận. Bài này, người tập sẽ múa liên tục đến hết bài. Lưu ý bên ngoài có bài phất liệu thủ pháp đứng phất tay đây không phải là bài dịch cân kinh 12 thức. Bài dịch cân kinh liên quan đánh thức 12 kinh mạch nên có nhiều thức. Còn phất liệu thủ pháp chỉ có 1 thức sẻ không tác ḍụng nhiều như Bài này. bài này mới xuất hiện tại v iệt nam kể từ năm 2003 mà thôi. Trong web site này hướng dẩn hai bài bài cương cho nam, bài nhu cho nữ. Cách múa cương nhu khác nhau trong khí công nhu và khí công cương các bạn cần lưu ý điểm này. Tập phải qua ba giai đoạn : thuộc bài chưa cần hiểu- tập có ý thức từng động tác- tập bằng cách vận khí đan điền….

Nhìn qua thì động tác đơn giản, khi tập thì thở tự nhiên, sau 3 tháng tập luyện tinh mà các bạn cảm thấy sức khỏe tăng 3 lần là đúng. Nếu các bạn có chút ít căn bản võ thuật thì sẽ thuận lợi, ví dụ các thế tấn, thế tay ..

Danh sách 12 thức :

Thức thứ nhất : Cung thủ đương hung (Chắp tay ngang ngực) 
Thức thứ nhì : Lưỡng kiên hoành đản (Hai vai đánh ngang) 
Thức thứ ba : Chưởng thác thiên môn (Hai tay mở lên trời) 
Thức thứ tư : Trích tinh hoán đẩu (Với sao, đổi vị) 
Thức thứ năm : Trắc sưu cửu ngưu vỹ (Nghiêng mình tìm đuôi trâu) 
Thức thứ sáu : Xuất trảo lượng phiên (Xuất móng khuất thân) 
Thức thứ bẩy : Bạt mã đao thế (Cỡi ngựa vung đao) – Phía trước 
Thức thứ bẩy : Bạt mã đao thế (Cỡi ngựa vung đao) – Phía sau 
Thức thứ tám : Tam thứ lạc địa (Ba lần xuống đất) 
Thức thứ chín : Thanh-long thám trảo (Rồng xanh dương vuốt) 
Thức thứ mười : Ngoạ hổ phốc thực (Cọp đói vồ mồi) 
Thức thứ mười một : Hoành chưởng kích cổ (Vung tay đánh trống) 
Thức thứ mười hai : Đề chủng hợp chưởng (Đưa gót hợp chưởng)
Thu thức 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng