Khí công vận hành khí 12 kinh

Các bạn xem video mô phỏng quá trình vận hành của 12 kinh rất rõ, giúp cho người luyện tập tĩnh khí công. Kết hợp với các đồ hình trong châm cứu bấm huyệt các bạn sẽ hiểu hơn, phần này bổ trợ khi bạn tập bài “Dịch cân kinh” 12 động tác có quan hệ chặt chẽ với vận hành 12 kinh. Xem thêm đồ hình tại đây

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng