Blog & Bloglist Elements

Interfaces semantic; deliverables users, seamless beta-test implement tag, communities virtual, global, solutions synthesize blogospheres models partnerships innovate evolve channels, repurpose.
15Nov

Cảm nhận bài nội khí của học viên

Em tập bài nội khí trước, ngày 2 lần sáng và tối, mỗi lần khoảng 30 phút Lúc tập bài nội khí nghiêng.. Read More →
15Nov

Bí quyết căn bản tập khí công

A/ Thở đều mọi trạng thái: Gọi là chân nhất hay thân thể hoà hợp âm dương Giúp chân khí tự ngưng Giúp.. Read More →
15Nov

Trạng thái cảm nhận khi tập khí công

5 đoạn cảm nhận 7 đoạn thay đổi xác hình 5 đoạn: 1/tâm động nhiều tĩnh ít 2/tâm tĩnh nhiều động ít 3/tâm.. Read More →
15Nov

Thở thai tức là gì?

Thai Tức còn được gọi là «Tề Hô Hấp», «Đan điền hô hấp», nghĩa là không không dùng mũi mồm để thở, nhưng.. Read More →
Cảm nhận bài nội khí của học viên

Cảm nhận bài nội khí của học viên

Em tập bài nội khí trước, ngày 2 lần sáng và tối, mỗi lần khoảng 30 phút Lúc tập bài nội khí nghiêng qua trái.. Read More →
Bí quyết căn bản tập khí công

Bí quyết căn bản tập khí công

A/ Thở đều mọi trạng thái: Gọi là chân nhất hay thân thể hoà hợp âm dương Giúp chân khí tự ngưng Giúp dương thần.. Read More →
Trạng thái cảm nhận khi tập khí công

Trạng thái cảm nhận khi tập khí công

5 đoạn cảm nhận 7 đoạn thay đổi xác hình 5 đoạn: 1/tâm động nhiều tĩnh ít 2/tâm tĩnh nhiều động ít 3/tâm động tĩnh.. Read More →