Blog & Bloglist Elements

Interfaces semantic; deliverables users, seamless beta-test implement tag, communities virtual, global, solutions synthesize blogospheres models partnerships innovate evolve channels, repurpose.
23May

Kỳ kinh bát mạch các mạch phụ thuộc

KỲ KINH BÁT MẠCH (THE EIGHT EXTRAORDINARY VESSELS) Triễn khai chung quanh Thái Cực Trục của cơ thể là ba đan Điền, năm.. Read More →
14May

Sự phát triển và hoạt động của con người

Sức khỏe con người phải theo tự nhiên như sau: học viên biết để tập dưỡng sinh cho mạnh khỏe: + Đến 10.. Read More →
07Apr

‘3 hồn 7 vía’ dân gian truyền miệng rốt cuộc gồm những loại nào, vì sao người ta phải gọi hồn?

Dân gian xưa thường quan niệm con người có 3 hồn 7 phách (bảy vía). Cổ nhân thường nói nếu con người mất đi hồn.. Read More →
07Apr

Ai nắm vững được cột sống là nắm vững được sinh mệnh Bệnh từ cột sống mà ra

Những ảnh hưởng liên quan khi cột sống bị tổn thương: A. Đốt sống cổ (7 đốt – Cervical) được đánh theo thứ.. Read More →
Kỳ kinh bát mạch các mạch phụ thuộc

Kỳ kinh bát mạch các mạch phụ thuộc

KỲ KINH BÁT MẠCH (THE EIGHT EXTRAORDINARY VESSELS) Triễn khai chung quanh Thái Cực Trục của cơ thể là ba đan Điền, năm thứ Tinh.. Read More →
Sự phát triển và hoạt động của con người

Sự phát triển và hoạt động của con người

Sức khỏe con người phải theo tự nhiên như sau: học viên biết để tập dưỡng sinh cho mạnh khỏe: + Đến 10 tuổi thì.. Read More →
‘3 hồn 7 vía’ dân gian truyền miệng rốt cuộc gồm những loại nào, vì sao người ta phải gọi hồn?

‘3 hồn 7 vía’ dân gian truyền miệng rốt cuộc gồm những loại nào, vì sao người ta phải gọi hồn?

Dân gian xưa thường quan niệm con người có 3 hồn 7 phách (bảy vía). Cổ nhân thường nói nếu con người mất đi hồn phách thì.. Read More →