Skip to content

Khí công là môn giúp ta đi kiếm sức khoẻ như kiếm tiền

  Sức khoẻ ở đây gồm sức khoẻ tinh thần suy nghỉ tâm tinh, tuỷ và nảo bộ và sức khoẻ thể chất cơ gân xương tạng phủ. Sức khoẻ thể chất coi như là mạng sống, sức khoẻ tinh thần coi như tính người. Hai thứ này ban đầu rất tốt nhưng càng lớn tuổi hai thứ này càng giảm đi . Ta thấy tính tình xấu thì mau chết nên tánh người liên quan đến mạng sống. Nếu muốn giữ hai cái này tốt thì phải tu tập hai thứ này. Tức là tánh tình và mạng sống cùng lúc tập luyện. Tánh tốt hơn tánh xấu gọi là tu luyện tính còn luyện mạng tức giữ cơ thể luôn khoẻ không mang tật như ban đầu lúc trẻ.

  Vậy luyện tinh thần phải học làm người cho tốt lấy sống ngay thẳng lương thiện làm chuẩn thì sẽ có ánh sáng mà soi rọi sai đúng và ngộ ra được cái sai của mình cái sai gây ra tật xấu và bệnh tật mà sữa sai là tu… còn luyện mạng là làm sao sử dụng đúng chuẩn các bộ phận bảo dưỡng nó không cho hư hao tiết kiệm sức khoẻ bỏ ra bớt dùng sức mà dùng trí hay dùng ý duy trì hơi thở không quá độ là điều tức thở khí nhiều hơn thở phổi.. ..vậy luyện thể xác gồm hai phần vật chất và khí làm nó hoạt động gọị là luyện tinh và khí thì liên quan đến mạng sống cùng lúc luyện tập học hỏi lại theo đúng chuẩn đúng sai thiện ác để chuẩn lại suy nghỉ để duy trì đúng lúc sinh tồn của vũ trụ là đúng nhiều hơn sai vũ trụ mới sinh tồn đây là đạo của vũ trụ…..gọi là luyện thần.

  Hai thứ này nghiên cứu theo chu dịch thì bên trong con người mạng sống do nguyên khí thận sinh ra, tính thì do linh quang trong tâm sinh ra liên qua luyện tâm và thận. Vậy tăng khí tâm thận sẽ tăng mạng sống. Nguyên khí thận khiếu nó là rốn tâm khí là khí huyệt hay đan điền. Còn thần khiếu của thần là bách hội tâm khí thần ở nê hoàn hay tuyến tùng.

  Vậy trong khí công nghiên cứu bài về các nơi đan điền bách hội, tâm và thận…. trong cuộc sống ta còn thấy khi có một vấn đề bức xúc xảy ra trước một con người thận khí chỉ huy xong đến gan tánh nóng lên rồi tim đập nhanh tim khí phổi thở gấp phổi khí rồi tung lời thoá mạ là phổi khí xong đến thân hành động là tay chân cột sống. Thận gan, tim phổi … bốn thứ bốn thứ khí này liên hoàn sinh ra mới đến hành động, nếu hành động thì sẽ đói thì sanh ý trong tỳ vị đói tất cả hình thành ngũ hành trong con người…vì thế nếu tập tăng khí ngũ hành trong con người cũng là tăng sức khoẻ vật chất, còn tinh thần thì học ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín thì tăng thần …

  Đây tạm thời giải trình lý do tại sao tập khí công rất sát với câu hỏi tìm sức khoẻ cách nào hay nhất. Khí công có thể là hay nhất vì ngàn năm các bài khí công đã có ngũ cầm hí sau đến dịch cân kinh đến thái cực quyền …nên chúng ta hiểu và giải lý được, tập cho chuẩn theo các vị khí công sư đi trước sẽ khỏe mạnh với cuộc sống viên mãn.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *