Blog & Bloglist Elements

Interfaces semantic; deliverables users, seamless beta-test implement tag, communities virtual, global, solutions synthesize blogospheres models partnerships innovate evolve channels, repurpose.
20Jun

Vận hành khí Tiểu châu thiên và Nội kinh đồ

Tiểu châu thiên là nhâm đốc mạch nếu nó thông rồi thì vận hành khí kỳ kinh bát mạch mới được , và.. Read More →
20Jun

Lý thuyết về phương pháp tập khí công động

Khí công là một bộ môn luyện tập giúp nguyên khí sung mãn ổn định mà còn giúp phòng trị bệnh và giữ.. Read More →
22May

Tinh khí thần là gì trong môn khí công

Trời có ba báu là: Nhựt , Nguyệt , Tinh Đất có ba báu là: Thủy, Hỏa,Phong Người có tam bửu là: Tinh,.. Read More →
22May

100 lời khuyên quí báo của thầy thuốc trung y

Món quà để lại lúc lâm chung của một vị Thầy thuốc Trung y cao tuổi, thật quá tuyệt vời! Tổng cộng có.. Read More →
Vận hành khí Tiểu châu thiên và Nội kinh đồ

Vận hành khí Tiểu châu thiên và Nội kinh đồ

Tiểu châu thiên là nhâm đốc mạch nếu nó thông rồi thì vận hành khí kỳ kinh bát mạch mới được , và từ đó.. Read More →
Lý thuyết về phương pháp tập khí công động

Lý thuyết về phương pháp tập khí công động

Khí công là một bộ môn luyện tập giúp nguyên khí sung mãn ổn định mà còn giúp phòng trị bệnh và giữ gìn sức.. Read More →
Tinh khí thần là gì trong môn khí công

Tinh khí thần là gì trong môn khí công

Trời có ba báu là: Nhựt , Nguyệt , Tinh Đất có ba báu là: Thủy, Hỏa,Phong Người có tam bửu là: Tinh, Khí ,Thần.. Read More →