Skip to content

Thái cực khí công

  Nguyên tác xưa kia là bài quyền tổng hợp mô phỏng các động tác lao động hiệu quả và năng suất cao suy ra từ nhiều lao động như sau:

  • Nhồi bột
  • Lau kính, lau rửa vách hoặc tường chạm trổ
  • Bốc xếp lương thực
  • Bưng vật lên
  • Xô vật từ sau ra trước
  • Chèo thuyền độc mộc
  • Giật hai tháp chuông
  • Xoay lưng chuyển đất hay đá làm công trình thủy lợi hay kim tự tháp
  • Vãi thóc
  • Đẩy bàn tay xô ra trước
  • Tát nước làm thủy lợi
  • Kéo cưa hay xẻ gỗ
  • Bưng bê phục vụ bồi bàn
  • Lượm banh tạ
  • Nắm tay đẩy lànm nghề bơm khí thổi lò nấu thép hay gang
  • Đá cầu
  • Xoay bánh xe xúc gầu nước làm thủy lợi
  • Leo lên bờ dốc

  Trên cơ sở mô phỏng các hoạt động đó người ta tổng hợp ra các động tác thái cực. Thái cực là làm âm dương quân bình tăng hiệu suất cao trong đó từ vô cực qua thái cực nghĩa là phải chuyễn đổi âm dương liên tục sẽ sinh ra năng lượng lao động đỡ tốn haocơ bắp sức lực năng lượng hậu thiên con người phối hợp năng lượng tiên thiên con người sẽ bền bỉ ít mất sức và khoẻ hơn.

  Vậy thái cực là dạng thu hút năng lượng tiên thiên vào động tác làm giảm tiêu hao năng lượng hậu thiên, khiến khi múa vậy thì giảm được bệnh tầu hoả trong cương khí công và thư giãn được stress toàn thân thể xác và tinh thần, từ đó thuyên giảm được nhiều bệnh nan y khác.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *