Skip to content

Khí công và cách học

Khí công là một môn khoa học về tập luyện nhằm nâng cao sức khoẻ. Nó có lịch sử khởi đầu từ thế kỷ thứ ba với ngũ cầm hí, thế kỷ thứ năm với dịch cân kinh và tẩy tuỷ kinh, thế kỷ thứ tám chín với bát đọan cẩm và thái cực khí công, hàng loạt bài khí công bát quái khí công , đại nhạn khí công, trạm trang công .. Tất cả khi tập chúng đều mang lại sắc thái hồng hào thu thêm được nhiều sức khỏe, đây là mục đích vận động.