Skip to content

Luyện nội khí

  Khi bé bào thai được nuôi dưỡng từ mẹ, toàn bộ năng lượng sẽ được lấy từ người mẹ mà không cần ăn, thở … Vậy khi lớn lên, con người muốn lấy những năng lượng đó ngoài ăn uống sẽ lấy từ đâu ? Đây là phương pháp luyện tập

  Nội khí là khí bên trong của con người, so với bên ngoài của lớp da người đó, bên ngoài là rất nhiều loại khí đang tồn tại chung quanh của một con người. Nếu thu thêm được nội khí thì phải tự bên trong tạo được ra. Ngoài việc ăn uống thở, ta có thêm từ ngoài thu hút được vào bên trong thì nội khí của cơ thể được gia tăng.

  Nội khí được hiểu như thế?

  Việc ăn uống thở thì có giới hạn, ăn ngày ba bữa, thở cũng giới hạn thể tích của phổi, nếu như trực tiếp khí từ bên ngoài vào được qua một cơ chế chuyển hoá thu trực tiếp thì quả là điều vi diệu. Nếu thực hiện được nó, các nhà khí công sư hay các tiền nhân đã tìm cách nào để chuyển hoá được khí từ bên ngoài vào bên trong để chuẩn hoá lại cái bên trong cho chúng tuân theo sự phát triển tự nhiên của mọi thứ bên ngoài, thiên nhiên… cuối cùng cũng phải thuận theo tự nhiên thì bên trong sẻ quân bình theo sự phát triển của mọi thứ….

  Để làm được điều đó ta phải loại bỏ mọi thứ không tự nhiên mà lấy cái tự nhiên bên ngoài vào bên trong để giúp bên trong tăng nội khí tức là quân bình được như thế tăng nội khí để tiến đến sự cân bằng tự nhiên của vũ trụ là mục tiêu của tập luyện, cuối cùng cũng đi ngược trở về cái ban đầu của mọi thứ đó là “từ không sinh ra có” đó là thái cực….

  Quan sát một con người đứng trên trái đất không ngả nghiêng về mọi hướng, nếu không sẽ rơi vào không gian chung quanh, con người luôn tự nhiên chống trả một cách vô thức nghiêng mọi hướng không đổ để giữ vững. Vật nguyên lý ở đây là chống đổ về mọi hướng một cách chủ động sẽ gia tăng sự bền vững của hiện tại.

  Khi đứng yên là vô cực khi đổ là thái cực và trở về vô cực là lui về tâm ta tìm ra gốc của ban đầu của mọi quân bình. Tập đổ về bốn hướng sẻ tăng nội khí mà nội khí tăng sẽ tăng mọi thứ bên trong, cả hệ thống xương cơ gân và nội tạng như thế là chúng ta đã đạt được mục đích .

  Theo hà đồ thì hướng bắc là thủy hướng nam là hoả hướng đông là mộc hướng tây là kim…Những người nhiều tuổi hay đổ nghiêng về trước là su hướng bệnh thận suy… vậy thì thẳng người thì thận còn tốt.

  Vậy nếu giữ vững năm đốt thắt lưng và mười hai xương ngực và bảy xương cổ không biến dạng lúc nghiêng đổ thì nội khí cột sống tốt dẫn truyền đến theo kinh dịch ngũ tạng và được gia tăng khí.

   

  Kết luận:

  Đổ trước tăng thận khí đổ sau tăng tim khí đổ phải tăng can khí, trái tăng phế khí cả bốn hay tứ tượng làm sanh ngũ hành là tăng khí bao tử. Vậy bài tập này tăng được nội khí nếu là đúng như suy luận. Nhưng mọi thứ phải theo các cổ nhân dạy về khí công làm thế nào để đạt được đều trải qua quá trình căn bản khí công biết kết hợp khổ luyện và phương pháp khí công mới đạt được nó.

  • Như tụ hoả: lưỡi cong hàm ếch, thở hội âm, thở đan điền thở bách hội
  • Bộ khung xương tốt qua trạm trang công bát đọan cẩm
  • Tứ chi tốt qua cữu chuyễn công pháp
  • Chín khiếu thông qua khí công chín khiếu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *