Skip to content

Kiến thức

100 lời khuyên quí báo của thầy thuốc trung y

  Món quà để lại lúc lâm chung của một vị Thầy thuốc Trung y cao tuổi, thật quá tuyệt vời! Tổng cộng có 100 điều, mỗi điều đều rất cao thâm, nên cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, nó sẽ giúp bạn đề cao nhận thức đối với sức khỏe!

  Ba đan điền

   Mục tiêu của người luyện nội đan là sự bất tử, chuyển hóa hoàn toàn Tinh Khí và Thần. Tinh, Khí và Thần gọi chung lại là Tam Bảo và là 3 nguồn năng lượng sống cơ sở cần thiết cho cuộc sống loài người.

   Thông kinh lạc và những lợi ích cho sức khoẻ

    Kinh lạc là đường vận chuyển khí huyết, là nơi để khí Âm – Dương thông nhau và kết nối các tạng phủ với bề mặt cơ thể con người. Thông kinh lạc đóng vai trò rất quan trọng trong sự đảm bảo duy trì tính mạng và vận hành bình thường của khí huyết, khí lạc, huyết lạc, thực lạc, mệnh lạc…

    Kinh lạc vận hành theo quy luật

     Trong cơ thể chúng ta tồn tại hệ thống kinh lạc được ví như đường sá trong thành phố, kinh lạc chính là mạng lưới giao thông trong cơ thể, Giao thông có liền mạch thì hàng hóa, xe cộ mới lưu thông.