Skip to content

Bí quyết căn bản tập khí công

  A/ Thở đều mọi trạng thái:

  • Gọi là chân nhất hay thân thể hoà hợp âm dương
  • Giúp chân khí tự ngưng
  • Giúp dương thần tự tụ

  B/tập xong nóng người và khoẻ hẳn:

  • Tiểu châu thiên đi được một vòng ngọc tuyền tiết ra
  • Dương khí phát động

  C/ hạ đan điền nóng: Đây là chân hoả lửa trong nước không tắt thât kỳ diệu

  Đ/ chân tức hiện:

  • Lúc đó có thời gian không hít vào ko thở ra mà cơ thể không thấy ngộp thiếu oxy
  • Giai đoạn tinh đang hoá khí

  Hiểu thế nào về khái niệm Khí – trong khí công ?

  • Khí mất người chết
  • Khí quyết định sức khoẻ con người.
  • Khí lấy được khi ngủ không có thuốc men hay chất bổ dưỡng tốt nhất nào thay được.
  • Khí thu được khi thả lõng không dùng lực và khí hơi thở êm ái nhất giống như lúc ngủ
  • Hảy học nghiên cứu cách lấy cho được khí
  • Khí phạm trù lớn hơn năng lượng
  • Khí âm dương cân bằng là không bênh tật
  • Khí luân chuyển đều thông suốt trong kỳ kinh và bát mạch
  • Nhâm đốc mạch quan trọng nhất luôn giữ khí tập khí công nó vận hành tốt thì kháng mọi bệnh tật
  • 12 kinh mạch thông thì nội tạng không bệnh

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *