Skip to content

Thở thai tức là gì?

  Thai Tức còn được gọi là «Tề Hô Hấp», «Đan điền hô hấp», nghĩa là không không dùng mũi mồm để thở, nhưng lại hô hấp tựa như bằng rốn, như kiểu thai nhi. Vì thế gọi là Thai Tức. Bão Phác Tử nói: «Được Thai Tức là không hô hấp bằng mũi mồm, mà như là Bào Thai.» (Đắc Thai Tức giả, năng bất dĩ khẩu tị hư hấp, như tại bào thai chi trung.)

  «Hô Hấp Chân Khí, không dùng cách Hô Hấp bằng mũi mồm. Mũi mồm chỉ là môn hộ để hô hấp; Còn Đan Điền mới là bản Nguyên của Khí, là nơi thánh nhân hạ thủ, để thu tàng Chân Nhất.» Đó là cách thở bằng bụng rất khó.

  Thai Tức Kinh gọi thai tức cũng là phép luyện Nội Đơn (Giả danh Thai Tức, thật viết Nội Đan).(10)

  1. Thai tức lấy Điều Tức làm chủ, khiến sao cho Hô Hấp Thổ Nạp miên miên, không dùng Khẩu Tị, thủ Thần bên trong, như Anh Nhi tại mẫu phúc trung, cho nên gọi là Thai Tức.(11)

  2. Người tu đạo thường phục khí ở dưới rốn, giữ Thần ở trong thân, Thần Khí Tương Hợp mới sinh Huyền Thai, […] thế là nội đơn bất tử chi đạo vậy(12).

  3. Thai tức chi Pháp là Thần Khí Tương Hội.(13)

  4. Người xưa còn cho rằng Thai Tức là Điều Khí, yết tân.(14)

  Ngoài những khẩu quyết về Thai Tức trên, sách Trung Quốc Khí Công Đại thành còn có một chương ghi lại nhiều khẩu quyết khác về Thai Tức(15).

  Luyên đan thành công thông tiểu châu thiên sẽ cảm nhận gì trong thân:

  1. Tai phải nghe tiếng gió thổi khí đủ
  2. Tại trái gào thét tính đủ
  3. Trong miệng nhiều tân dịch khí tỳ kinh đủ
  4. Mặt như trùng bò khí kích lỗ chân lông
  5. Mắt có ánh sáng vàng hiện tình khí thần sung túc
  6. Sau gảy nhạy bén chân hoả sung túc
  7. Tướng tá phong độ dương quan kiểm soát tốt
  8. Đan điền nóng bỏng tình khí đầy đủ
  9. Nếu các khiếu có thần thì 1000 trí sanh ra
  10. Đan có thì muôn thứ thay đổi

  Tập khí công tốt thì kiểm soát được 8 loại rò rỉ trong thân thể chúng ta:

  1. Nước mắt tự rò rỉ : gọi là gan lậu
  2. Nước mũi tự tò rỉ: gọi là phổi lậu
  3. Nước bọt hay nhổ: gọi là thận lậu
  4. Ngủ mà chảy nước dãi: não lậu
  5. Mồ hôi tự rò rỉ: tâm lậu
  6. Đổ mồ hôi trộm : ruột non lậu
  7. Hay ưa dâm : thân lậu
  8. Nằm.mơ gần gũi với ma : thần lậu

  Con người chúng ta không để quá lâu những việc sau:

  1. Nằm lâu hại khí
  2. Ngồi lâu Hại mạch
  3. Đứng lâu hại xương
  4. Đi lâu Hại gân
  5. Nhìn lâu hại tinh
  6. Nghe lâu hại thần
  7. Giận lâu hại gan
  8. Nói lâu Hại dịch
  9. Mồ hôi nhiều hại dương
  10. Nước mắt nhiều hại huyết
  11. Gần gũi nhiều hại tủy
  12. Buồn lâu hại tim
  13. Lo nhiều hại bao tử
  14. Bi thương nhiều hại phổi
  15. Luôn sợ hại thận
  16. No nhiều hại bao tử

  Và nên làm để bảo dưỡng thân thể:

  1. Mặt phải thường lau
  2. Mắt phải thường xoa
  3. Tai thường phải gõ trống
  4. Răng thường phải gõ
  5. Lưng thường phải ấm
  6. Ngực thường che chắn bảo vệ
  7. Bụng lưng phải ở thường chà
  8. Chân phải thường xoa
  9. Nước ngọc tuyền thường nuốt

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *