Skip to content

Kiến thức

Thế nào là kinh lạc

  Kinh lạc là tên gọi chung của kinh mạch và lạc mạch trong cơ thể, kinh là đường thẳng, là cái khung của hệ kinh lạc đi ở sâu; lạc là đường ngang, là cái lưới, từ kinh mạch chia ra như mạng lưới đến khắp mọi nơi và đi ở nông.

  Khí công và sức khỏe

   Khí chính là sự sống của mọi thứ trên thế gian này. Nên khí công là con đường ngắn nhất để chúng ta tìm kiếm sức khỏe. Mọi biện pháp đem lại sức khỏe đều là khí công. Nội kinh đồ giúp chúng ta tập tĩnh khí công thu sức khỏe vào người

   Bàn về bài tập dịch cân kinh

    Đây chính là khám phá bất hư truyền của đạt ma là động tay chân động kinh cân thì vận hành khí được trong kinh mạch, khám phá ra vận hành đại châu thiên đưa khí vào tạng phủ chữa được bệnh tạng phủ