Skip to content

Khí công và sức khỏe

    Các bài động công thương hiệu ngàn năm ngũ cầm hí khí công thế kỷ thứ 3 dịch cân kinh Đạt Ma 12 thức thế kỷ thứ 5 thái cực khí công đạo giáo thế kỷ thứ 9.. Đều mang lại sức khỏe và chữa được bệnh nên thương hiệu nó tồn tại được vì lý do lợi ích khủng khiếp của nó. Xưa kia khí công không có tên như bây giờ mà là các cách chỉ đơn giản sao cho khỏe thể xác tính tình và tinh thần để đưa con người lên cấp cao hơn thường nhân thành thánh nhân tiên nhân phật nhân…

    Muốn có sức khỏe phải dựa vào khí bên ngoài vì khí bên trong người ngày càng giảm dần do già nua của cơ thể và sự tàn phá của cơ thể do con người vật lộn để mưu sinh để sinh tồn trong xã hội. Các khí công sư đều đi kiếm mọi cách để tăng sức khỏe ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ

    Cách thu hút khí trời đất vào người là mục đích môn khí công. Khỏe là khỏe thân gồm khỏe bụng khỏe ngực khỏe cổ.. khỏe chân khỏe tay hay là người rất phong độ…tánh khí sảng khoái thần thái ung dung tự tại.. Đó là tinh khí thần tốt..

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *