Skip to content

sức khỏe

Thông kinh lạc và những lợi ích cho sức khoẻ

    Kinh lạc là đường vận chuyển khí huyết, là nơi để khí Âm – Dương thông nhau và kết nối các tạng phủ với bề mặt cơ thể con người. Thông kinh lạc đóng vai trò rất quan trọng trong sự đảm bảo duy trì tính mạng và vận hành bình thường của khí huyết, khí lạc, huyết lạc, thực lạc, mệnh lạc…

    Khí công và sức khỏe

      Khí chính là sự sống của mọi thứ trên thế gian này. Nên khí công là con đường ngắn nhất để chúng ta tìm kiếm sức khỏe. Mọi biện pháp đem lại sức khỏe đều là khí công. Nội kinh đồ giúp chúng ta tập tĩnh khí công thu sức khỏe vào người