Skip to content

Bàn về khí công và ưu diểm của khí công

  1 – Hiểu về khí công

  Khí công là một môn khoa học về khí, khí tồn tại trong vũ trụ, con người là một phạm trù sinh học tồn tại do khí… Vì là một khoa học nên mọi thứ phải logic giải thích rõ ràng không mơ hồ. Khí là một năng lượng vô hình, có nó mới có sự sống bên trong, có sự sinh ra phát triển lớn lên và chết đi và duy trì sinh tồn bằng khai sinh ra cái mới từ cái chết đi.

  Muốn có khí thì các khí công sư ngàn năm trước đã tìm ra cách có và cách tạo ra nó. Khí có khả năng tạo mới nên mới có khả năng chữa dứt điểm được bệnh. Khí cao cấp hơn vật chất nó tạo ra vật chất hàng tỷ vật chất mới tương đương một lượng cực bé khí. Không có khí con người sẽ chết và mỗi thay đổi của khí thì tình trạng sức khỏe sẽ biến đổi theo.

  Các cách tạo khí đều nằm bí ẩn trong một môn khí công ví dụ như : Dịch cân kinh tạo khí hoặc Thái cực khí công tạo khí… Khí khi có thì nó đi trong 12 kinh mạch và chứa đầy trong kỳ kinh, kỳ kinh dung hoà lưu lượng khí trong kinh. Hiện nay với khoa học tiên tiến vẫn không thể nào chế tạo được năng lượng của tạo hoá này. Nó đi cặp với vật chất tồn tạ̣i với vật chất không tách rời được, vô hình hữu hình một cặp
  khí không định nghĩa chủ quan theo con người bằng ngôn ngữ con người. Có thể so sánh như chữ ĐẠỌ không định nghĩa được cứ hiểu dần khi chúng ta nghiên cứu nó và đến đâu hiểu đến đó là được.

  Thư giản là nguyên tắc buộc có lúc tập khí công, thở bình thường buộc giữ khi tập khí công ở mọi trạng thái. Khi thuộc bài nên nhắm mắt khi tập, mắt nhìn vào trong chỗ tập bên ngoài là khu vực không nên tập trung.

  Người già rất thích hợp môn khí công vì không cần nhiều sức khỏe ban đầu để tập, khí công mang lại khí dương và âm cho mỗi loại bài khí công: Bài khí công dịch cân kinh lấy khí khác bài Thái cực khí công; khí dương khí âm. Khí công chữa bệnh ít đau đớn nhất trong các cách trị bệnh. Diện tích 2m vuông và không cần bất cứ hỗ trợ cụ vì dùng ý là chính thay cho lực. Đừng lầm tưởng khí là hơi thở và khí không đi theo đường thẳng mà là thông tin hay dạng sóng như năng lượng hữu hình của khoa học.

  2 – Ưu điểm môn khí công

  • Khí công tập luôn chữa được bệnh
  • Khí công mang lại lập tức sức khỏe ngay động tác tập đúng đầu tiên
  • Khí công mang lại lập tức giảm đau và giảm stress
  • Khí công tập đúng mang lại niềm vui
  • Khí công mang đến tan biến mệt mỏi sau nhiều giờ lao động

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *