Bát Đoạn Cẩm

Bài tập khí công của phái Võ đang đã có từ hơn 1.000 năm nay ở Trung Quốc; có tác dụng phòng trị bệnh cho cả người già lẫn người trẻ, người ốm lẫn người bình thường. Gần đây, nó đã được phổ biến ở TP. HCM và Huế. Danh sách 8 động tác như sau :

 

1. Lưỡng thủ kình thiên lý tam tiêu (Hai tay chống trời điều lý cả vùng Tam tiêu) 
2. Tả hữu khai cung tựa xạ điêu (Tay trái, phải dương ra như xạ điêu bắn cung) 
3. Điều lý tỳ vị đơn cử thủ (Điều hòa tỳ vị một tay đẩy lên) 
4. Ngũ lao thất thương, vọng hậu tiều (Liếc nhìn phía sau, xua đi những hao mòn cho sức khỏe) 
5. Dao đầu bài vĩ khứ tâm hỏa (Lắc đầu vẫy đuôi xua hết tính nóng nảy) 
6. Lưỡng thủ phang túc cố thận eo (Hai tay phang xuống chân, bền thận và giữ eo) 
7. Toàn quyền nộ mục tăng khí lực (Nắm chặt tay, trợn mắt tăng khí lực) 
8. Bối hậu thất điên bách bệnh tiêu (Phía sau giậm gót bảy lần trăm bệnh tiêu tan) 


Bat doan cam

 

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng