Hotline: 0946 512 802 - Email : phituong.truc@gmail.com
Lý thuyết

Giáo trình khí công online. Nội dung được quay và thể hiện gồm 5 đĩa DVD chất lượng cao.

Xem thêm
Thực hành

Xuất phát từ kết quả học viên người Việt sống tại Mỹ học thông qua hình thức online đã chữa khỏi bệnh và gửi thư cảm ơn.

Xem thêm
Kết quả

Xuất phát từ kết quả học viên người Việt sống tại Mỹ học thông qua hình thức online đã chữa khỏi bệnh và gửi thư cảm ơn.

Xem thêm