Mục đích tập luyện

“ Khi có sức khoẻ ta có ngàn ước mơ, khi không còn sức khoẻ ta chỉ có một ước mơ là sức khoẻ” Hầu hết những người tìm học khí công cùng có chung một mục đích đó là" sức khỏe " bởi đơn giản là " có sức khoẻ là có tất cả"


Lý thuyết

Cung cấp các kiến thức cơ bản về khí công, kỳ kinh bát mạch. Giải thích bản chát của phương pháp tập luyện. Hiệu quả mang lại nếu người học thực chăm chỉ và hành đúng ...

Thực hành

Giới thiệu các bài tập luyện khí công, có kèm theo một số video minh họa. Các bạn có thể xem trước để hiểu sơ bộ về phương pháp tập luyện. Sau đó sẽ tập trực tiếp với thầy để đạt hiệu nhanh

Kết quả

Một số kết quả và đánh giá của các học viên về cách thức tập luyện và hiệu quả về sức khỏe bệnh tật đã thuyên giảm. Các kênh VTV đã quay giới thiệu về phương pháp tập luyện khí công.

Giới thiệu

Dựa trên các kiến thức khí công và các bài tập luyện có từ hàng ngàn năm, sau hơn 20 năm tập luyện và áp dụng vào thực tiễn, thầy Phí Tường Trúc mong muốn đem đến phương pháp tập luyện Khí công Việt Nam nhằm nâng cao sức khỏe và đẩy lùi bệnh tật cho mọi người.

Xem thêm

Trao đổi

Kiến thức về khí công và chia sẻ các kinh nghiệm tập luyện

Video hướng dẫn bài tập nổi tiếng Trung Quốc hơn 1000 năm vẫn có hàng triệu người hâm mộ

Bát đoạn cẩm là bài tập có 8 động tác khí công từ hơn 1000 năm trước. Tác dụng của bài tập chính là lý do thuyết phục nhất để có hàng triệu người trên thế giới tập theo mỗi ngày