Skip to content

Chữa bệnh bằng khí công

  Sửa chữa một đồ vật, cách hay nhất là thay thế bộ phận bị hư hỏng đó. Trong việc sửa chữa xe máy cũng thế, trong cơ thể chúng ta các bộ phận như da đều thay thế một cách thường xuyên, khi lão hoá hay hư hỏng đều thay thế, do đó phải xem lại chữ “chữa” chuẩn xác như thế nào?

  Nếu thay thế được chỗ hư hỏng hay bệnh đó là mục đích và nếu làm được bệnh tật khỏi, nhưng thay thế rồi mà nguyên nhân gây ra hư hỏng mà không khắc phục được thì chỗ đó sẽ tiếp tục hư hỏng tiếp, vấn đề ở chổ tìm ra nguyên nhân gây ra hỏng hóc và khắc phục chúng mới là mục đích chính để chữa trị cái gì đó.

  Từ suy nghĩ chữa trị này suy diễn ra chúng ta có nhiều cách chữa không ai giống ai và một cách chữa không có tính cách tổng quát được hoặc đa năng chữ trị được mọi thứ được, vì lý do con người sinh ra duy nhất một, mọi trạng thái bên trong không ai giống ai. Mỗi người hoàn cảnh đều khác nhau bệnh trạng cũng thế có hàng triệu nguyên nhân gây ra một bệnh tật hay hư hỏng gì đó nguyên nhân là gốc chữa trị chính còn kết quả đều có một tên bệnh như nhau.

  Nhưng bệnh không mô tả hết cái hư hỏng biến thiên tuỳ gốc bệnh được, đo đó muốn chữa trị ta cần có quá trình theo dõi suy luận thống kê lập lại hiện tượng và chính người bệnh hiểu dần ra cái gốc phối hợp với thầy chữa trị thì chữa trị bệnh là mau nhất.

  Khái niệm trên nói đến bệnh và cách chữa trị, từ đó các bạn sẻ hiểu chữa một bệnh không đơn giản, mà đó là cả một quá trình luyện tập xem xét nhiều hoàn cảnh cả xã hội, tâm lý kinh tếvà tính xấu, tính tốt, bệnh do nghề nghiệp v.v.. từ đó tìm dần ra cách luyện tập khí công để chữa trị.

  Như vậy, một động tác khí công có kết quả thành công cho người này chưa chắc thành công cho người khác. Một bệnh phải cần nhiều động tác khí công mới chữa được bệnh, phối hợp nhiều thứ và luyện tập, thời gian hết bệnh khi tìm ra bệnh và phương cách tập chữa được gốc bệnh, thời gian là kết quả luyện tập của chính người bệnh phối hợp với kinh nghiệm nhiều năm của khí công sư đó ..

  Đây là một số vấn đề về trị bệnh bằng các phương pháp khí công …còn nhiều vấn đề bàn thảo và kinh nghiệm luyện tập không thể vài dòng mà nói lên hết phương pháp chữa một bệnh. Nếu bạn có quan điểm hiệu quả hơn, các bạn góp ý bổ sung thêm nhé.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *