Skip to content

Học thuyết khí công

  Xuất phát suy ngh̉ĩ

  Xưa kia khí công là tu tiên hay luyện tập cơ thể người bình thường, phàm nhân trở thành hơn người bình thường, thánh nhân, tiên nhân, phật nhân. Từ tư tưởng muốn con người hoàn thiện hơn mà sanh ra môn khí công. Sự hoàn thiện liên quan đến mạng sống con người, con người nếu hoàn thiện hơn cái đang có có thể sống tốt hơn sống lâu hơn ít bệnh hơn hạnh phúc hơn và là ước mơ mọi con người mong muốn.

  Nhìn lại con người chúng ta khi gặp nhau gần nhau lâu ngày ta sẻ cảm nhận cái tánh tình con người ấy thể hiện qua các giao tiếp với xã hội và con người và con người được mọi người nể trọng và tự đưa người đó cao hơn mình về mọi thứ gọi là khẩu phục tâm phục hay không, tính người quyết định sanh tồn người đó, do đó tính người và mạng sống người đó có sự liên quan, vấn đề con người hoàn thiện dần đưa đến hai thông sốquan trọng đó là tính người và mạng sống người đó cần cho chúng ta nghiên cứu để hoàn thiện một con người.

  Mạng sống liên quan đến sức khoẻ và có bị tai ương gì không, công việc đang làm có làm giảm sức khoẻ không, bên ngoài là tác động xã hội và môi trường thời tiết ô nhiễm, môi trường xã hội loại nào và bên trong cơ thể có bộ phận nào không làm việc tốt hay bị bệnh không

  Tính tình liên quan tánh xấu tánh tốt. Tính xầu thường gây bệnh, tạo con người có hướng phát triển tiêu cực, tánh tốt giúp xã hội và con người phát triễn hướng tích cực.

  Điểm qua như thế ta thấy có nhiều cách để cải thiện cho hai đối tác suy nghĩ này. Cơ thể khoẻ không khoẻ là mạng sống hữu hình. Tính tình là mạng sống vô hình – khí công tập trung đi sâu vào hai vấn đề này.

  Người khoẻ mạnh là người có phong độ dáng vẻ bên ngoài đẹp trai phong độ là do thần sắc tướng mạo phi phàm tất cả do âm thanh nói sảng khoái rổn rãng, mắt sáng như cọp beo , tướng khí hiên ngang. Tất cả là do khí của người đó toát ra, khí công nghiên cứu tập cái khí này. Mọi công phu luyên tập để tăng cái khí này gọi là khí công.

  Nguồn gốc môn khí công là muốn duy trì kéo dài mạng sống chống bệnh tật do nguyên nhan bên trong và bên ngoài tác động lên con người. Qua nói trên ta lấy một thuyết duy nhất một là thuyết khí là biến số duy nhất có thể thay đổi được hàm sốxác thân và tinh thần con người đó mà thôi. Học thuyết nhất nguyên chỉ một, vòng tròn chỉ có một tâm, âm dương cũng có một điểm giao là tâm hay trung tâm thuyết trung là con sốmột con người chỉ có một con người không có con người thứ hai giống hệt người đó.

  Muốn có hai phải có âm dương mới sinh ra cái mới là thuyết thái cực là con sốhai chúng ta cũng biết muốn thân xác và tinh thần thay đổi chỉ có khí mới làm được, thuyết tinh khí thần ra đời là con sốba

  Tiên thiên tác động trong bụng mẹ sinh ra tim gan phổi thận là sanh bốn tứ tượng con số 4. Sau đó hậu thiên phải có bao tử nuôi dưỡng bốn tạng kia sanh ra ngũ hành con số năm, nguồn gốc hậu thiên khí. Ngũ hành sinh ngũ khí phải cất để duy trì quân bình ở tám nơi sanh bát quái. Bát quái sinh người hoàn chỉnh. Theo quan điểm khí công sẽ giải thích con người và sức khoẻ như thế.

  Khí công dựa trên 3 học thuyết

  1. Thuyết âm dương lưỡng nghi tứ tượng, ngũ hành bát quái
  2. Thuyết kinh lạc mạch
  3. Thuyết sinh tồn của đạo

  Từ đó tạo thành động khí công và tĩnh khí công để bảo dưỡng duy trì và kéo dài sự sống con người.

   

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *