Skip to content

Khái niệm bám rễ trong khí công thư giãn thân

  Là trạng thái thân người luôn bám đất không dịch chuyển và thăng bằng, lúc đạt trạng thái này thì bạn muốn đẩy chiếc xe hơi thì bạn biết bám đất làm sao cho đẩy xe cân bằng với lực xuống đất. Nếu không làm được thân bạn sẽ bị trệch đi và dời đi chổ khác. Làm được thì trọng tâm bám đất và luôn cân bằng không dời chuyển được, toàn cơ thể bạn như cái cây bám rễ xuống đất.

  Tập bám rễ như thếnào?

  Muốn triển khai điều này, đầu tiên bạn phải thả lỏng để cơ thể tuỳ chọn phương án, lúc thả lỏng thì cơ thể tìm ra các thao tác nào giữ thăng bằng nhất, ta không cần tác động mạnh xuống đất mà làm sao cho cơ thể thích nghi với hiện tượng bám chặt đất một cách tự nhiên, điều này khiến cơ bắp được thả lỏng hơn. Một khi đã được bám trụ thì ý xuất hiện muốn đẩy ngược lên trên sinh ra khí, thân, khí và ý thần thống nhất làm một khối không di chuyễn được, giống như nước đục một khi để yên tĩnh thì nước trong xuất hiện lên trên, đồ dơ bẩn đóng cặn xuống dưới.

  Ta cố làm như suy nghĩ đó thư giãn khối cơ thể lâu khí tụ đan điền, thân sẽ bám đất đầu không còn suy nghĩ ý sáng ra và thực hiện thành công không di chuyển được nữa, cứ theo phương sách này tập luyện mãi bạn sẽ đi đến thành công sự bám rễ trong khí công. Càng bám sâu thì rễ bạn càng to ra và nhiều đó là bí quyết.

  Giải thích như sau

  Vì ý tăng thì tăng khí, ý sẽ đưa khí xuống chân để thực hiện tốt việc bám đất. Một khi ý của bạn hoà mình với đất thì khí chạy xuống chân hình thành khí bám đất. Quả cầu ”bubbling well cavity” là cánh cửa có khả năng cho khí của bạn chui vào bám đất . Khi bám được đất bạn phải biết cách giữ trọng tâm để cho khí phát triển đều và liên tục. Muốn được điều đó bạn phải làm sao cho tâm ý của bạn trùng với tâm thân bạn nhập một. Lúc này mới hoàn thành chuẩn xác bám rễ trong khí công.

  Sự cân bằng hình thành tâm và sự bám rễ trong khí công. Cân bằng này bao gồm cân bằng thân và khí. Khi ý ổn định tìm ra cách rồi thì nó hướng dẫn bạn điều chỉnh cơ thể sao cho luồng khí đi chuẩn xác để hoàn thành nhiệm vụ. Bám rễ không chỉ là điều thân mà hiệu chỉnh lại thức và động tác nữa. Từ đó tìm ra các bí quyết và các nguyên tắc trong vận động thái cực. Sự bám rễ của một động tác của một thức sẽ được tìm ra do bạn thực hiện nhiều cho nhiều hành động thường xảy ra trong cuộc sống.

  Ví dụ muốn đưa khí ra bàn tay trong thái cực bạn phải tưởng tượng đang đẩy một vật nặng ra xa, nhưng lại thư giản cơ bắp, lúc đó bạn phải co cùi chỏ như là nơi bám rễ phải buông chùn xuống, còn khi nâng cùi chỏ lên là bạn đang thực hiện việc ý đồ đẩy ; vì khi đẩy thật là như vậy, một khi ý muốn đẩy và cơ bắp và gân làm theo việc đẩy như thực thì khí sẽ xuất hiện đầu bàn tay, lúc đó ta nói cùi chỏ là nơi xuất phát lực hay là nơi bám rể của hành động lực đẩy.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *