Skip to content

Khí công tham gia vào cuộc sống bạn thế nào?

  Tập khí công huấn luyện bạn biết tự tăng sức khoẻ và tự chữa bệnh.

  • Thao tác sao cho khỏe
  • Thở sao cho khỏe
  • Sinh hoạt bình thường khoa học
  • Tăng cường nhận thức về bảo dưỡng và thêm sức khỏe theo đông phương

  Thao tác sao cho khỏe

  1/Vỗ đập lên khu vực bên ngoài cảm ứng tác động bên trong tạng phủ để tăng sức khỏe, giảm đau chữa bệnh khu vực
  2/Mát xa theo chiều thuận cơ bắp khu vực cảm ứng – theo chiều vận hành khí kinh mạch …
  3/Day huyệt theo các huyệt chữa được bệnh
  4/ Động khí công theo khu vực chân tay cột sống tạng phủ tủy não, ngón chân tay theo cảm ứng chữa trị và tăng sức khoẻ

  Thở sao cho tăng khí và chữa bệnh; tĩnh khí công
  1/Thở phổi
  2/Thở bụng
  3/Thở bách hội và hội âm
  4/Thở đan điền
  5/Sao cho khí chạy chữa trị bệnh theo kinh mạch, thông tiểu châu thiên giảm trăm bệnh. Thở như là kích ban đầu sau đó để thở đan điền tăng khí khu vực và chữa bệnh..

  Hướng dẫn bạn các hành động thường ngày 

  Ăn uống nghỉ ngơi đi đứng nằm ngồi ngủ, lao động óc và chân tay sao cho tinh giảm khí và năng lượng ngừa bệnh và chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ. Có những bài tập chuyên hàng ngày như thái cực tạo thái độ tích cực luyện tập kiếm thêm sức khoẻ cho bản thân.

  Thông hiểu cơ thể bạn hơn theo khoa học đông phương như kinh dịch, âm dương, ngũ hành bát quái nâng cao nhận thức tin tưởng tập để thành công.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *