Skip to content

Video

Khí công chín khiếu da

    Phương pháp xoa theo kinh lạc, sau khi tập bài nội khí. Nhằm đẩy độc tố ra ngoài… xoa khắp toàn thân

    Lục tự khí công

      Theo sách Nội Kinh, các bậc chân nhân thời thượng cổ sở dĩ sống lâu là do “thuận theo trời đất, nắm lấy âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần”. Đó cũng là nguyên tắc của khí công. Lục tự được coi là bài khí công duy nhất phối hợp kỹ thuật hô hấp và sự rung động của âm thanh