Thông khí chân tay

Bài này là bài căn bản ban đầu cho người luyện khí công làm cho thông kinh mạch tay chân trước khi luyện khí công.

5 thức chân thông kinh mạch chân theo phương pháp co duỗi gân lấy khí
10 thức lắc tay ly tâm rung lắc tay cổ tay bàn tay bằng lắc vung tay cho máu luân chuyễn ra cánh tay bàn tay ngón tay là phương pháp dùng huyết dẩn khí

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng