Skip to content

khicongvncms

100 lời khuyên quí báo của thầy thuốc trung y

    Món quà để lại lúc lâm chung của một vị Thầy thuốc Trung y cao tuổi, thật quá tuyệt vời! Tổng cộng có 100 điều, mỗi điều đều rất cao thâm, nên cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần, nó sẽ giúp bạn đề cao nhận thức đối với sức khỏe!

    Ba đan điền

      Mục tiêu của người luyện nội đan là sự bất tử, chuyển hóa hoàn toàn Tinh Khí và Thần. Tinh, Khí và Thần gọi chung lại là Tam Bảo và là 3 nguồn năng lượng sống cơ sở cần thiết cho cuộc sống loài người.